HawkSight là gì? Tất tần tật về “Siêu Defi” trên Solana

1. HawkSight là gì?

  • HawkSight là một ứng dụng ‘’Siêu DeFi’’ trên nền tảng Solana, cung cấp nhiều tiện ít về DeFi strategies, Trading & Social Signals, DeFi-NFT, GameFi.

2. Điểm nổi bật

HawkSight Token là gì

Hawksight phát triển chú trọng rất nhiều vào lĩnh vực AI, tạo ra tiền đề cho một cơ chế gọi là ‘’1-click automated DeFi strategies’’. Cơ chế này cho phép người dùng tạo ra một vault và dựa vào 200+ các chỉ số phân tích kĩ thuật (ichimoku, Borllinger bands,…) hoặc 200+ chỉ số trên chuỗi (tín hiệu tăng giảm, dòng tiền của thị trường, dòng tiền của sàn,…) mà tạo ra một chiến lược giao dịch. Sau khi tạo xong vault những users khác cũng có thể tham gia vào vault để cùng hưởng cơ chế và chiến lược.

Các tiện ích của HawkSight

  • Phí kiếm được từ giao thức sẽ được phân bổ cho phần thưởng, treasury, và dành riêng cho $ HAWK Token Burning
  • Nhận phần thưởng cho yield $ HAWK và discount phí vault -Các tính năng cao cấp của Hawksight dành cho Stakers (AI-driven trading signals and social signals)
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho quản trị phi tập trung

Debonair Degen Hawks (NFT) & $HAWK

  • Là một NFT của HawkSight, Debonair Degen Hawks cung cấp truy cập vào rất nhiều tiện ích của HawkSight.
  • $HAWK cũng cung cấp nhiều tiện ích nhưng không thể truy cập vào tất cả hoặc là tối đa hoá những tiện ích của HawkSight.
  • Trong cơ chế của Hawksight, $HAWK không thể dùng làm gì bên ngoài HawkSight. $HAWK chỉ được dùng trong HawkSight để truy cập tiện ích, làm phần thưởng cũng như tham gia vào quản trị (gorvernance) HawkSight.

Tiện ích của Debonair Degen Hawks

Tiện ích của HawkSight Coin

Cho phép truy cập vào các tiện ích như signals trên social media, signals do AI điều khiển, dựa trên độ hiểm của NFT mà bạn giữ được thêm Airdrop, truy cập vào HawkDAO cho phép quản lý tài sản DAO để tạo ra strategies và mang về dòng tiền cho bản thân chủ sở hữu và DAO treasuary để mở rộng vault.

3. Kết luận

  • Dự án đầu tư mạnh vào AI tạo nên một app rất optimize cho các investor như là tạo chiến lược đầu tư, AI theo dẽo signals,…
  • Hiện tại dự án chưa thực hiện Decentralize governance, signal mà dự án đưa ra có thể lừa các nhà đầu tư.
  • 20/04/2022 Hawksight sẽ IDO. Muốn biết thêm chi tiết hãy tham gia Telegram Góc Nhìn Crypto

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư.*

Tham gia cùng chúng tôi: